Skip to main content

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Product Warranty Conditions

แต่ละชิ้นส่วนมีการรับประกันอย่างไรบ้าง ?

ปัญหาจากการผลิต
1 ปี
PCB
1 ปี
ปุ่มเปิดเครื่อง
14 วัน
ปุ่มเปลี่ยนระบบปฎิบัติการ
14 วัน
สเตบิไลเซอร์
14 วัน
แบตเตอรี่
6 เดือน
น็อต
ไม่รับประกัน
สวิตซ์
ไม่รับประกัน
ขาตั้งคีย์บอรด์
30 วัน
ปุ่มยางรองฐานคีย์บอรด์
30 วัน

เมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือชำรุดที่เกิดจากปัญหาในการผลิต ?

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ?

กรณีอุปกรณ์อะไหล่ในกล่องเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ?

เงื่อนไขการส่งเคลมสินค้า ?

จัดส่งเคลมสินค้าได้ที่ไหน ?